I løber af året har vi forskellige traditioner og aktiviteter i Himmelblå.

Tirsdage er vi til morgensang på plejehjemmet eller i kirken.

Onsdag tager vi ofte på tur ud i det blå.

Torsdag har vi legestuedag. Her mødes vi med vores venner på Kirketorvet 10 eller en legeplads. 

Julefrokost d. 16/12 på Kirketorvet. Alle børn medbringer noget til julebordet, mere info om dette senere.

Julehygge d. 21/12 kl. 15-17. Vi siger god jul til hinanden og hygger.

Fastelavn d. 3/3. Vi skal være klædt ud og slår katten af tønden.


Påskefrokost d. 7/4

PPO dag d. 20/5 - vi mødes og med vores venner og dagen slutter af med at mor og far henter på legepladsen, hvor der vil være boller og kaffe.


Bondegårdstur d. 24/5 - udskydes  

Lejrtur på Ajstrup camping d. 9+10. juni. Vi tager afsted torsdag om formiddagen. Så hygger vi på campingpladsen og slår telte op. Senest kl. 16 hentes  de små (under 2 år). Næste dag kan de små afleveres på Ajstrup camping. Der er forældrekaffe og afhentning fredag ved 14 tiden på campingpladsen. Tema: vand. Der overnattes kun sammen med børn over 2 år.

Sommerfest d 22/6 fra afhentning til 18.30. Alle tager en lille ret mad med og vi hygger og leger sammen. 

Sankt Hans d. 23/6

Indianeruge uge 34

Festuge uge 35

Pædagogisk dag d. 16/9 her er pasningsordningen lukket.

Bondegårdstur d. 27/9

Herudover vil der også være sommerfest, julefest og bedsteforældredag. Datoer kommer.  

Nærmere info om de forskellige dage kommer når vi nærmer os :)  

 

Del siden